A collection of my simple dark oomox themes
Ви не можете вибрати більше 25 тем Теми мають розпочинатися з літери або цифри, можуть містити дефіси (-) і не повинні перевищувати 35 символів.
 
 
 
Cedric Trollwut fd7ad5a7e8 feat: add .tar.gz to gitignore 1 рік тому
screenshots feat: add first screenshots 1 рік тому
trollwut-orange-dark feat: add trollwut-orange-dark readme 1 рік тому
.gitignore feat: add .tar.gz to gitignore 1 рік тому
LICENSE feat: add GPL-v3.0+ license 1 рік тому
README.md feat: add readme 1 рік тому

README.md

Trollwut's Oomox themes

A collection of my simple oomox themes. 🌈