A collection of my simple dark oomox themes
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
Cedric Trollwut fd7ad5a7e8 feat: add .tar.gz to gitignore 1 rok temu
screenshots feat: add first screenshots 1 rok temu
trollwut-orange-dark feat: add trollwut-orange-dark readme 1 rok temu
.gitignore feat: add .tar.gz to gitignore 1 rok temu
LICENSE feat: add GPL-v3.0+ license 1 rok temu
README.md feat: add readme 1 rok temu

README.md

Trollwut's Oomox themes

A collection of my simple oomox themes. 🌈